Rot-avdrag

Rot-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot).

Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag.

Här finner du information om vad som gäller. Läs mer här

Villkor för att få rot-avdrag

 

För att du ska kunna använda rot-avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver också lämna korrekta uppgifter till utövaren som du anlitar.

 

Rot- och rut-avdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kr per person och år och det får uppgå till max 30 % av arbetskostnaden. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rut- och rotavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rut- och rotavdragen är uppfyllda.Läs mer här

 

Vill du uppskatta ditt rot-avdrag, läs mer här

 

Idalasnickaren AB hanterar all administration kring rot-avdraget

 

 

Nyttja Rotavdraget

 

Upp till 30 % på arbetskostnad

Copyright @ All Rights Reserved

Idalasnickaren AB Björkerödsvägen 37 247 60 Veberöd info@idalasnickaren.se www.idalasnickaren.se

Gilla oss på Facebook